آیین افتتاحیه 30شهریور

آییین افتتاحیه مدرسه مورخ 30 ام شهریور ماه با حضور  دانش آموزان عزیز و اولیا گرامی صورت پذیرفت در ابتدای مراسم ایاتی از قران کریم توسط قاری بین المللی تلاوت شد سپس بیانات مدیر با موضوع انواع سواد مطرح شد ودر ادامه مراسم شادی با حضور مجری محبوب بچها خاله قاصدک همراه شدیم که با بازی و ترانه های کودکانه فضای لذت بخشیایجاد کردند و در انتها با پذیرایی اولیا و گل پسرهامون مراسم پایان یافت

گزارش تصویری