اربعین حسینی 28 مهرماه

مراسم اربعین حسینی مورخ 28 مهرماه با تلاوت ایاتی از قران کریم و مراسم سینه زنی با مداحی گل پسرهای عزیز مدرسه برگزار شد  سپس بانذری متبرک پذیرایی شدند

گزارش تصویری