انتخابات شورای دانش اموزی 1 آبان

انتخابات پرشور با تبلیغات دانش اموزان شکل گرفت وهرکس تبلیغات خود را باشعار مخصوص خود بر دیوار مدرسه نصب کردند سپس زمان انتخاب فرا رسید و دانش اموزان به پای صندوق رای  رفتند و به رای دادن پرداختند

گزارش تصویری