مراسم 28صفر 6 آبان ماه

مراسم 28صفر باپخش نذورات کسانی که نذر کرده بودنند در فضای صمیمی درحیاط مدرسه صورت گرفت وسینه زنی کلاسی توسط مداحان کلاسها برگزار شد نذرشان قبول دعایشان مستجاب

گزارش تصویری