روز جهانی کودک 29  ابان ماه

در روز جهانی کودک مسابقه نقاشی با موضوع کودک برگزار شد و دانش اموزان در فضای صمیمی به رقابتی سالم پرداختند و به نفرات برتر جوایزی اهدا شد همچنین به مناسبت این روز دانش اموزان صبحانه سالم را در حیاط  مدرسه نوش جان کردند

گزارش تصویری