چالش روز پدر 17 اسفند

در روز عزیز پدران بزرگوار و محترم چالش هایی برای تقدیر از انها فراهم شد  ازجمله بوسه بر دستان پدر - چالش عکس کودکی پدر و پسر - چالش کاردستی برای پدر

گزارش تصویری