چالش روز درختکاری  15 اسفند

در این روز دانش اموزان با انجام نقاشی های زیبا و کاشت درخت به هرچه زیباتر شدن منازل خود پرداختند

گزارش تصویری