چالش چهارشنبه سوری 27 اسفند

دراین روز که همگی به ااین سنتی پریدن از اتش میپردازند دانش اموزان تعهدنامه ی نه به ترقه را همگی با عکسهای خود وشعار نه به ترقه به اثبات رساندند

گزارش تصویری