نیمه شعبان (۲۱فروردین)

پسرهای عزیزمون با‌پیشنهاد مربی پرورشی به چالش دعوت شدند و هرکس به چالش انتخابی خود پرداخت ازجمله:‌لب خوانی مولودی ،کاردستی،کارت پستال برای امام زمان،نقاشی برای امام زمان،شعرخوانی 

با کارهای بسیار زیبای‌ داش آموزان این چالش به بهترین شکل انجام شد.