۶اردیبهشت ۱۳۹۹ آغاز ماه مبارک رمضان

در این ماه  عزیز و آمرزش پسرهای خوبمون درکنار اولیا محترم و دیندار درکنار سفره های افطار عکسهایشان را ارسال کردند.

گزارش تصویری