۱۲ اردیبهشت روز معلمان عزیز

دراین روز‌با چالش تقدیر از معلمان عزیز گل پسرها با ارسال‌ویدیو های تبریک و تسکر و کاردستی های ‌زیبایشان و متن و دکلمه خوانی در مقام معلم نشان دادند که قدردان زحمات هستند.

گزارش تصویری