بازگشایی مدارس در ایام کرونا مورخ ۲۷اردیبهشت

مدارس در ۲۷اردیبهشت جهت رفع اشکالات دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی گشوده شدند.

دانش آموزان به محض ورود ابتدا پاهایشان ضدعفونی میشد سپس‌ دستکشهای الوده دور انداخته و بعداز ضدعفونی دستها‌یشان دستکش جدید‌ برداشتند سپس در کلاسهای ضدعفونی شده با رعایت فاصله اجتماعی به رفع اشکالات در کنار معلمان عزیز پرداختند.