مناسبت ها

دبستان مشکوة اندیشه

سال تاسیس  __________   1398  

در مقطع ابتدایی 

دوره اول و دوم و پیش دبستانی 

در منطقه تهران 

ادامه ...
دبستان مشکوة اندیشه

اخبار

مقالات

همه ما دوست داریم که فرزندانمان خوش زبان و دارای مهارت های ارتباطی قوی باشند. بعضی از کودکان انقدر جذاب صحبت می کنند که محال است از صحبت کردن آنان...

بیشتر