مراسم دهه فجر 11 بهمن

از اوایل دهه فجر به روزشماری دهه فجر پرداخته شد و روزشمار آن نیز بر دیوارها الصاق شد و با اجرای سرود -تزیین کلاسها با پرچم -همراه بود

گزارش تصویری