سخنی با اولیا

به نام خدا                      

 

سخنی بااولیای دانش آموزان

 

کودکان دبستانی در ابعاد جسمی،روانی-عاطفی و اجتماعی دارای ویژگی هایی هستند که شناخت و آگاهی والدین از آن ویژگی ها باعث خواهد شد که آنها در تربیت وپرورش فرزندان خود موفق تر عمل کنند و در نتیجه در برخورد و تعامل با آنها،ویژگی های این دوره را در نظر داشته باشند.به همین منظور،در زیر به مهمترین ویژگی ها اشاره می گردد:

1.در این دوره کودکان به شرکت در مهمانی ها،گردش ها و اردوها،خیلی علاقه مند هستند و برای رسیدن به اهداف مشترک دور هم جمع می شوند که به همین علت این دوره سنی را اجتماع می نامند 2.از لحاظ جسمی این مرحله سنی سالمترین مرحله پرورش کودک است و به همین علت کودکان از سلامت،نشاط و نیروی جسمی سرشاری برخوردارند.

3.کودکان در این سن از اشتهای خوبی برخوردارند،همه گونه غذایی را بامیل می خورند،مقدار غذای زیادی مصرف می کنند و در نتیجه کالری فراوانی در بدن آنها تولید می شود که به همین علت معمولاً پرانرژی هستند و از پوشیدن لباس هایی نظیر پالتو و... متنفرند.

4.از لحاظ روحی-روانی غرق در نشاط،شادی و خوش بینی هستند،به همه چیز و همه افراد ابراز علاقه می کنند،از خودشان هیجان نشان می دهند و زود آتش هیجان آنها رو به خاموشی می رود.در واقع می توان گفت دوستی و دشمنی آنها پایدار نیست.

5.به نظم و طبقه بندی علاقه مند هستند و به همین علت،میل به تشکیل و داشتن انواع مختلفی از کلکسیون ها دارند و نسبت به جمع آوری مقدار زیادی از اشیای مورد علاقه خود و نظم دادن و طبقه بندی آنها سعی و کوشش می کنند.در این خصوص والدین باید اجازه دهند که آنها به جمع آوری اشیای مورد علاقه ی خود بپردازند،زیرا آنها با این کار انگیزه ی طبیعی خود را ارضاء می کنند و در آینده نیز می توانند به صورت هدفی مثبت و مفید برای آنها مطرح باشد.

 

۶.کودکان در این سن بیشتر برونگرا هستند و به همین علت معمولاً گرایش به طرف اجتماع دارند،کودکان دیگر را دوست دارند،به بازی های دسته جمعی می پردازند و در فعالیت های گروهی شرکت می کنند و در این دوره صفات فرماندهی و رهبری در آنها به ظهور می رسد.

7.در این دوره کودکان شیفته فعالیت هستندو فعالیت آنها،نشانه نیروی زیاد و نشاط در این دوره است.

8.کودکان در این سن تحت تأثیر رفتارهای دیگران هستند و از آنها الگو برداری می کنند و فوق العاده دوست دارند که همانند دیگران باشند و کارهای آنها را انجام دهند.والدین ضمن اینکه باید الگوی کودکان باشند،لازم است شرایطی ایجاد کنند که فرزندشان از افرادی که دارای رفتارهای مناسب هستند،به عنوان الگو استفاده نمایند.

9.از نظر قوه حافظه شرایط بسیار خوبی دارند؛به طوری که در این دوره می توانند بسیاری از چیزها را به شرط علاقه یاد بگیرند و به ذهن بسپارند و یادگیری های خود را به سرعت توسعه دهند.

10.در این سن کودکان دارای هوش و ذکاوت فوق العاده ای هستند و حس کنجکاوی آنها بیشتر متوجه موضاعات علمی است؛به طوری که فقط کافی است که آنها بفهمند درس هایشان فایده علمی دارد؛دراین صورت با عشق و علاقه ی بیش از اندازه به آموختن خواهند پرداخت.

11.افسانه سازی و قصه پردازی را دوست دارند و بیش تر دوست دارند داخل دنیای رؤیاها باشند و خیال بافی کنند.

12.امر و نهی و دخالت مستقیم در کارهای آنها اثر چندانی ندارند و در بسیاری از مواقع نیز آثار سویی دارد.به همین علت،باید از مداخله در کارهای آنها خودداری و با نظارت و روش های غیر مستقیم آنها را راهنمایی و هدایت کرد.